Nyheder

14. april 2022

Der er lagt en ny version 3.00 til download

Der er foretaget en række forbedringer, specielt til materielle aktiver.

Ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer


24. juni 2021

Der er lagt en ny version 2.97 til download

Ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer


22. Februar 2021

Der er lagt en ny version 2.96 til download


24. November 2020

Der er lagt en ny version 2.95 til  download

Problemer vedr. UAC er nu løst.


24. marts 2020

Der er lagt en ny version 2.91 til download.

Nu gemmes opsatte filtre i Anlægskartoteket.

Diverse tilretninger af udskrift til Excel og PDF.


21. januar 2020

Der er lagt en ny version 2.85 til download.

Nu kan der indtastes filnavn med alle bogstaver, dog max. 20 karakterer.

Øvrige ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer


2. november 2019

Der er lagt en ny version 2.80 til download.

Ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer


12. juni 2019

Bestilling virker igen!


11. juli 2019

Der er problemer med bestilling af EasyAktiv pt.

Hvis man vil bestille sendes en almindelig mail til: mail@easyaktiv.dk med ordren ellers ring på 2120 1768


6. juli 2019

Der er lagt en ny version 2.75 til download.

Ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer


17. maj 2019

Der er lagt en ny version 2.70 til download.

Der kræves ikke mere administratorrettigheder for at køre EasyAktiv Anlægskartotek.


15. april 2018

EasyAktiv hjemmesider har været ramt af malware. Hjemmesiderne er nu renset for malware. Problemet burde ikke opstå længere.

Der er lagt en ny version 2.66 til download.

Der kan nu indtastes negative renter på variable renter når der oprettes køb af obligationer med variabel rente.


11. april 2018

Der er lagt en ny version 2.65 til download.

Der kan nu indtastes negative renter på fondskoder og variable renter (obligationer).


29. oktober 2017

Der er lagt en ny version 2.60 til download.

Nu kan man indhente InfoAktivfiler fra InfoSoft.

Øvrige ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer.


12. marts 2017

Der er lagt en ny version 2.55 til download.

Ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer.


7. november 2016

Der er lagt en ny version 2.50 til download.

I forbindelse med et nyt periodeskift på et anlægskartotek, hvorpå der er foretaget periodeskift i forvejen og man svarer Ja til at de køb og salg skal tilføjes vil kun disse blive opdateret og IKKE andre ændringer som f.eks. beskrivelse.

Hvis man vælger "Ekstra detaljer/anlægskartotek" i udskriftsorden vil udskriften Anlægskartotek også omfatte Scrapværdi i samme kolonne som Nettoværdi.

Udskrift til Excel vil nu altid omfatte Scrapværdi.


29. juni 2015

Der er lagt en ny version 2.45 til download.

Den væsentligeste ændring i denne version, vedrører personer der har købt aktier før 1.1.2006.

Ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer.


20. juni 2014

Der er lagt en ny version 2.43 til download.

Problem med at gemme data, hvis man har opgraderet til version 2.42. Dette opstår kun hvis man har finansielle aktiver. Problemet er rettet med denne version.


29. april 2014

Der er lagt en ny version 2.42 til download.

Ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer.


19. januar 2014

Der er lagt en ny version 2.41 til download.

I denne version er der rettet et problem vedr. fondsgrupper under finansielle aktiver. Se nærmere beskrivelse under hjælp og opdateringer.

Øvrige ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer.


26. maj 2013

Der er lagt en ny version 2.40 til download.

I denne version er der tilføjet 2 nye afskrivningstyper (D2 og SO2), hvorpå der kan foretages skattemæssige afskrivninger på et forhøjet afskrivningsgrundlag.

Øvrige ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer.


5. november 2012

Der er lagt en ny version 2.38 til download.

I denne version er udskrift af afkastberegning rettet, således at denne udskrives korrekt pr.depot.

Øvrige ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer.


14. september 2012

Der er lagt en ny version 2.37 til download.

I denne version opdateres bilagdokumentation korrekt når aktivnummer ændres.

Øvrige ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer.


5. februar 2012

Der er lagt en ny version 2.36 til download.

Ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer.


11. september 2011

Der er lagt en ny version 2.35 til download.

Ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer.


27. maj 2011

Der er lagt en ny version 2.30 til download.

I denne version kan der indtastes udbytter med op til 15 decimaler

Øvrige ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer.


1. februar 2011

Der er lagt en ny version 2.20 til download.

I denne version kan der også vælges "Fond" som beskatning

Øvrige ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer.


20. september 2010

Der er lagt en ny version 2.15 til download.

I denne version kan man som licenshaver også teste Finansielle aktiver. EasyAktiv vil nu også fungere under en skærmopløsning på 1024 * 768.

Øvrige ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer.


4. juli 2010

Hvis man har installeret version 2.10 kan man få følgende besked når EasyAktiv startes op ”Errror opening Software\Easyaktiv\Import:0". For at undgå dette går man ind i Indstillinger (Ctrl+I) og trykker OK. Herefter vil fejlmeddelelsen ikke komme mere.

Man kan også downloade installationsprogrammet igen, hvor fejlen er rettet. EasyAktiv har ferielukket fra 6. juli til 13. juli. Hvis der skulle være problemer kan EasyAktiv kontaktes på 2120 1768.


28. maj 2010

Der er lagt en ny version 2.10 til download.

Hele programmet er gennemgået for uhensigtsmæssigheder og brugervenlighed.

Øvrige ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer.


18. april 2010

Der er lagt en ny version 2.01 til download.

Der i denne version rettet en fejl der medførte at når et materielt aktiv blev oprettet eller ændret blev man placeret på det første aktiv og ikke det aktuelle.


1. april 2010

Der er lagt en ny version 2.00 til download.

EasyAktiv Anlægskartotek kan nu også behandle finansielle aktiver. For at kunne behandle finansielle aktiver skal der købes en licens.

EasyAktiv Anlægskartotek er nu delt op i en Basis og en Pro version. Basis versionerne omfatter som hidtil materielle/immaterielle aktiver og Pro versionerne omfatter både materielle/immaterielle og finansielle aktiver Se i øvrigt beskrivelserne i Specifikationer. Menuerne i EasyAktiv er nu opbygget på samme måde som i Office 2007.

Øvrige ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer.


11. december 2009

Der er lagt en ny version 1.41 til download.

Der kan nu oprettes dokumentation for bilag f.eks. pdf-filer. Skattesatser for 2010 er opdateret.

Øvrige ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer.


23. april 2009

Der er lagt en ny version 1.40 til download.

Der har været problemer med læsning af STDAktivTyper, hvis man havde version 1.39. Problemet kunne medføre at EasyAktiv gik ned. Dette er rettet med denne version.

Øvrige ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer.


3. marts 2009

Der er lagt en ny version 1.39 til download.

Nu kan vælge om afskrivninger mv. skal beregnes i hele kroner. Dette gøres ved at afkrydse feltet "Afskrivninger mv. beregnes i hele kroner" i Stamdata.

Desuden kan man i indstillinger vælge at dette felt altid sættes til at være afkrydset på nye anlægskartoteker.

Øvrige ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer.


19. november 2008

Der er lagt en ny version 1.38 til download.

Anlægsoversigten (F7) omfatter nu også salgssummer og fortjeneste/tab.

Øvrige ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer.


5. september 2008

EasyAktiv har ferielukket fra den 6. september til 14. september 2008 (begge dage inklusive).

I nødstilfælde kan EasyAktiv kontaktes på telefon 2120 1768.


5. august 2008

Der er lagt en ny version 1.37 til download.

Skattesatserne for 2008 er opdateret.

Øvrige ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer.


13. november 2007

Der er lagt en ny version 1.35 til download.

Der var problemer med installation på Windows Server 2003. Dette er rettet nu.


1. oktober 2007

Version 1.35 kan nu downloades. EasyAktiv Anlægskartotek er nu forberedt for Windows Vista og UAC.

Øvrige ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer.


17. august 2007

EasyAktiv har ferielukket fra den 21. august til 29. august 2007 (begge dage inklusive).

I nødstilfælde kan EasyAktiv kontaktes på telefon 2120 1768.


5. april 2007

Version 1.31 kan nu downloades.

Udskrift til Excel kan nu også foretages, såfremt man har installeret Office 2007.

Øvrige ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer.


16. februar 2007

Version 1.30 kan nu downloades.

Scrapværdi kan nu ændres, også efter periodeskift. Hvis man har en flerbrugerversion kan antallet af nuværende brugere ses i menupunktet "Om EasyAktiv" i hjælpemenuen.

Øvrige ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer.


20. december 2006

Version 1.28 kan nu downloades.

Versionen indeholder skattesater for 2007. For Basis++ kunder vil skattesatser nu automatisk blive hentet når disse ændres.


9. november 2006

Version 1.27 kan nu downloades.

Nogle udskrifter kan nu foretages til xml format.

Øvrige ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer


3. september 2006

Version 1.25 kan nu downloades.

EasyAktiv kan nu købes som en netværksversion.


2. august 2006

Version 1.23 kan nu downloades.

Ændringer kan ses i Hjælp under Opdateringer.


23. maj 2006

Version 1.22 kan nu downloades.

Med version 1.22 kan der automatisk eksporteres posteringsark til Stellar 7 (Start, Office og Office Pro samt Stellar Hosting).


30. marts 2006

EasyAktiv Basis++ kan downloades og bestilles via Bestilling fra den 3. april. Basis++ omfatter skattemæssige afskrivninger. Desuden kan der nu foretages automatisk eksport af posteringsark til alle Stellar Office programmerne.


8. januar 2006

EasyAktiv Basis+ kan downloades og bestilles via Bestilling. Basis+ omfatter bl.a. import/eksport af data og udskrivning af data til Excel og PDF


1. december 2005

Version 1.00 kan du downloades. Version 1.00 af EasyAktiv Basis kan downloades og bestilles via Bestilling


15. oktober 2005

Betaversion 0.91 kan downloades


5. oktober 2005

www.easyaktiv.dk lanceres og betaversion 0.90 kan downloades