Specifikationer

EasyAktiv anvendes til at oprette og vedligeholde anlægskartoteker i henhold til Årsregnskabsloven.

EasyAktiv kan kun installeres på Windows 95 eller højere.


EasyAktiv Basis

 • Der kan oprettes ubegrænset antal aktiver og anlægskartoteker (bl.a. til brug for revisorer)
 • EasyAktiv kan bruges til både registrering af aktiver der skal afskrives på, samt bruges som et registreringssystem til småaktiver
 • Hvert aktiv kan tilknyttes hhv. en aktivtype, kontonummer, lokalitet og bruger
 • På hvert aktiv kan der indtastes forsikringsoplysninger
 • På hvert aktiv kan en eventuel leasingforpligtelse styres
 • På hvert aktiv kan der indlægges et billede af aktivet, som gemmes sammen
  med de øvrige data.
 • Der kan gemmes købsbilag, salgsbilag og bilag for forbedringer i pdf-format i anlægskartoteket. Dette betyder at man altid har sin dokumentation til rådighed.
 • Der kan foretages forbedringer på de enkelte aktiver
 • Der kan foretages op- og nedskrivninger på de enkelte aktiver
 • Der kan opsættes filter til indskrænkning af anlægskartoteket både i oversigt og i udskrifter
 • Foretager regnskabsmæssige afskrivninger (lineære)
  iht. Årsregnskabsloven
 • Udskrifter kan foretages med afskrivninger mv. per regnskabsår, primo beholdning eller per delperiode.
 • Desuden kan der foretages udskrivninger fra tidligere regnskabsår.
 • Udskrivning af subtotaler på hovedaktivtype, aktivtype, konto, lokalitet og brugerniveau enten på detailniveau eller på totalniveau
 • EasyAktiv har online hjælp samt en brugervejledning udarbejdet i Word
 • Der kan indhentes data fra Deloitte Alma filer og fra InfoAktiv filer

Pris kr. 2.995 ekskl. moms


EasyAktiv Basis+

 • Import af data fra andre EasyAktiv anlægskartoteker
 • Import af data fra Excel
 • Import af data fra tekstfiler
 • Eksport af data til Excel og tekstfiler
 • Eksport af automatiske posteringsark til Stellar Office (Økonomiprogram fra Mamut)
 • Eksport af egenoprettede posteringsark til øvrige systemer
 • Udskrifter til Excel
 • Udskrifter til PDF (Adobe)
 • Udskrifter til XML

Pris kr. 3.995 ekskl. moms


EasyAktiv Basis++

 • Skattemæssige afskrivninger og tilhørende udskrifter

Pris kr. 4.995 ekskl. moms


EasyAktiv Pro

 • For materielle aktiver er der de samme specifikationer som for Basis
 • Alle oprettelser af f.eks. depoter, fondskoder, køb, salg, fondskurser, valutakurser mv. foretages fra et og samme oversigtsbillede
 • Oprettelse af børsnoterede aktier mv. og obligationer kan foretages fra en fælles fonsdkodedatabase der indeholder alle oplysninger for børsnoterede aktier og obligationer
 • Der kan gemmes købsbilag, salgsbilag og bilag for udbytte i pdf-format i anlægskartoteket. Dette betyder at man altid har sin dokumentation til rådighed.
 • Der kan opsættes filter til indskrænkning af aktiverne både i oversigt og udskrifter
 • Udskrifter kan foretages per regnskabsår, primobeholdning eller per delperiode
 • Desuden kan der foretages udskrifter for tidligere regnskabsår
 • Opgørelse af værdireguleringer (realiserede og urealiserede) kan udskrives
 • Opgørelse af afkast i form af renter og udbytte kan udskrives
 • Der kan indhentes data fra Deloitte FIE filer

Pris kr. 6.995 ekskl. moms


EasyAktiv Pro+

 • For materielle aktiver er der de samme specifikationer som for Basis+
 • Automatisk import af fondskurser, aktieudbytte mv. fra SIX Telekurs
 • Import af data fra andre EasyAktiv anlægskartoteker
 • Import af data fra Excel
 • Import af data fra tekstfiler
 • Udskrifter til Excel
 • Udskrifter til PDF (Adobe)
 • Udskrifter til XML
 • Skattemæssige kurstab og kursgevinster og tilhørende udskrifter

Pris kr. 7.995 ekskl. moms


EasyAktiv Pro++

 • For materielle aktiver er der de samme specifikationer som for Basis++

Pris kr. 8.995 ekskl. moms


Der kan altid opgraderes fra den ene version til den anden.